Sunday, July 17, 2011

Salam Abei Ito

Ko pado pulik keman paser nei. Ko muka radio Sarawak FM alu peta'ah rancangan Salam Abei Ito. Saji paut atang ngak tan rasa ko debei peta'ah rancangan ih. Kepa'ut ko gak Sabah ih, ih la japan ko peta'ah udei. Alu pawah tan rasa gak kapong, pawah tan rasa bak pulik liko.

Tapi, bei kawak tan rasa kecewa jumit bila ko peta'ah DJ radio ien pebak ubak liko wak pecapor alu sau. Ako debei pun saji debei rapa betul angai sau ubak liko ko, tapi kala kenah dao lah wak nyadin DJ radio ien, ubak liko luin betul sau jumit. Kak idak angai sau senapor jegum ubak Melayu atau ubak Melayu Sarawak. Anik telo wak bao ih, mun peta'ah ubak kesau ien saji tirut luin kawak, makin agei idak angai ngak anik telo wak debei nejaler lo tina tama ubak Melanau wak betul. Ako peta'ah naken ko wak gak Sibau mun kerapak ubak liko idak angai sau senapor jegum ubak Melayu. Selalu kawak ko guga luin migik luin karapak ubak Melanau wak betul.

Bila ngak belajer gak liko a, ubak liko ih jarang angai agei nebak luin sunih, saji luk neliluk alu. Suwik kawak lo naken ko wak gak kapong mun pubak liko saji agei betul sau jumit. Mun wak ngak diam gak luar keman Dalat/ Igan, saji dei rapa betul alu sau ator ubak luin.

Ko arap gak a mengeluar rancangan Salam Abei Ito, pilik DJ kelo wak saji betul sau ubak liko. Sajo tukang pubak liko, dei kira ubak Mukah, Dalat, Bintulu, asal luin kenah kerapak ubak liko wak "standard". Mun ko peta'ah masa rancangan dagen ubak Balah, saji dao angai sau ubak luin. Debei telo peta'ah luin menyapor ubak Balah jegum ubak Melayu. Ko rasa rancangan ubak liko dagen radio Sarawak hanyalah Salam Abei Ito tiap lau migu jam 2 labik 3 abei. Sejam singen telo kenah peta'ah ubak liko nebak kerapak dagen radio. Harap kenah bak diperbaiki rancangan ih terutama sekali dagen penggunaan ubak liko wak 'standard'.

Ien singen lah ji gaya wak kenah bak cerita ko abei lau migu ih.