Friday, June 12, 2009

Menului a matai jagai

Badak dao beyeh telo semuah. Ako bak cerita pasal adat a dana 'menului a matai jagai mapun liko a matai'. Cerita ih kenah ko keman a tama ko Ragai Dit.

Melanau dana idak adat samada a mengatur tudip atau a matai. Adat menului a matai jagai mapun liko a matai dibei agei lian ih. Tapi kalau telo bepikir tan ji wak nak luwin sama lah tan cerita Roh Kudus dagan agama Kristian. Masuk liko luyin tapi apah kaau kekal gak dunia ih.

Kesau ih sau cerita lau apak. Apabila bei a matai, a tudip mesti bak menului nyin pulik. Apah a matai memang tenanam tapi roh nyin wak tenului luwin. Biasa nyin upacara menului ninak lian malam. Jatak salui umit taji ninak dagan kubo bak sawak luwin menului. Sai sai ji wak bak menului mesti jakak dagen salui jegem pela semuah. A menulo liyin, menibah matai memadak nyin jakak sama jegem ubak jampi a dana.

Apabila luyin ngak bepela, lian yin luyin debei tao gak telo tapi luyin merasa luyin gak liko ke'k. Sui apak, lian keyin kenah mupak buak bengeh gak liko amo jatok gak liko telo.
(Debei dao tan rasa ko cerita ih, sorry... the Holy Spirit within me is manifesting..."O Jesus, help me." Debei kenah tan ko cerita agei. Maaf. Cerita kek ja'an.)

Thursday, June 11, 2009

RAGAI Bejanik

Ajau ngak bei telo laweh kamei bejanik menulih dagen blog ih, jadi debei sesuailah ji agei gaya mun ngadan blog ih Melanau Girls On Blog buyak janik ko wak lai ngak bei join nyadin penulis dagen blog ih. Nyin janik ko apah ayang angai nyadin kalik nyin idak aluk ji gaya bak cerita pasel adat telo a liko dagen ih. Ako pun manah kawak buyak nyin luk tutui nua janik ko bak menulih dagen ih. Kamei semuah nyat dagen budaya a liko tapi buyak ko apah umit angai idak kawak ji adat wak debei rapa den atau nerasa ko. Kalik buyak mak jegum apak kamei pun debei rapa menegaskan pasel adat gak kamei anik-anik duin.

Sokongan kelo sakai-sakai wak luk memaca blog kamei bejanik ih saji kamei luk bak tujuh terima kasih wak idak-idak gak kelo. Mula niat ko menulih blog ih supaya ko debei liluk ubak liko, maklumla ako jarang-jarang petemu gak a Melanau bila ko gak liko a. Tapi ajau ih bila janik-janik ko luk tutui serta bak menulih sau wak pikir wak dilalui luin, ako rasa manah angai. Makin agei bila bei lo sakai-sakai luk melawat serta tujuh komen wak membina sau, makin menak ko suka bak menulih idak aluk. Pawah kawak tan rasa mun bei sakai-sakai a Melanau kik wak bei menulih blog dagen ubak liko bak nyadin jaringan blog kamei ih. Walaupun telo a Melanau pun idak angai dialek wak debei sama tapi telo tetap kawak bangsa Melanau. Ien wak saji penting. Ngadan bangsa telo tetap Melanau. Oya, Igan, Dalat, Mukah, Rejang, Matu, Daro, Belawai, Bintulu....bahasa telo saji debei sama sau tapi telo tetap a MELANAU.

Monday, June 8, 2009

Melanau Besayah

Salam gak kelo. Badak dao biyek telo semuah.

Ako labek udei lau ih bak cerita pasal wak ninak a lai Melanau bak pinyi sawa, BESAYAH. Ako agei jemelai sabei bei kawak ko besayah tapi besayah a lakei. Bukan bak pinyi sawa tapi bak peta'ah cerita a dana. Bei jelakau ko pulik badek keman kedao tuak ko sebab idak angai cerita jegem anek anek mero nyin. Senusui lao mak ako pesayah. Ako bei jumit suka gak anek luwin tapi ako lebih suka cerita jegem tuak, peta'ah cerita a dana.

Ako agei umit sabei, ako bei pilak a pesayah tuak mero ko lian ako agei diam jegem apak ayang. Lian yin umur ko bei 4 tahun atau 5 tahun keyin lah. A lai yin biasa nyin labei bah abei. Lian gak bei kawak berabeh keman sama, beh yin cerita jegem tina tama a mero.

Kalau ngak selalu angai labek pesayah, baruk lah a nyad melabau sau lakau nyin labek tiap malam ngak kubo nyin. Kalau a lai yin bei rudeng bak besawa, tina tama a lai yin labek betemu gak kubo a mero senayah nyin.

Bei yin masuk cerita adat Melanau merisik, melabau, bertunang serta kawin.

Gotong royong - Melanau

Salam gak kelo semuah. Padak dao biyeh kelo.

Ako janik apah ayang angai keluarga Ragai bak cerita jumit pasal semangat gotong royong Malanau. Biasa telo peta'ah gotong royong adat a Melayu tapi Melanau pun bei semangat gotong royong keman sabei angai. Semangat ih lah dao angai bak sesud teladan anik a lian ih.

Kalau telo bak merati tan masa Melanau gotong royong, luwin begaul tan a bejanik tan jegem japah japah. Ih kenah den telo lian gotong royong mematun kubo, jujak dawak alun atau pun jujak dawak sekul. Wak pedih nasang pun luk sengor pilak japah japah kereja. Ako menyengad angai tan masa ako agei umik sabei, lau adek kakak, jepo, tuak mematun kubo. Dao angei tan rasa ko lian yin. Tapi lian ih idak angai a gak kapong debei peduli angai pasal gotong royong tapi luwin lebih suka mengaji a. Lian ih mata telo luk angai tan bak pilak duit.

Ako harap semangat gotong royong telo debei berkubur singgan. Telo a agei bei tenaga sepatut nyin menyegad udei semangat dana.