Monday, June 8, 2009

Melanau Besayah

Salam gak kelo. Badak dao biyek telo semuah.

Ako labek udei lau ih bak cerita pasal wak ninak a lai Melanau bak pinyi sawa, BESAYAH. Ako agei jemelai sabei bei kawak ko besayah tapi besayah a lakei. Bukan bak pinyi sawa tapi bak peta'ah cerita a dana. Bei jelakau ko pulik badek keman kedao tuak ko sebab idak angai cerita jegem anek anek mero nyin. Senusui lao mak ako pesayah. Ako bei jumit suka gak anek luwin tapi ako lebih suka cerita jegem tuak, peta'ah cerita a dana.

Ako agei umit sabei, ako bei pilak a pesayah tuak mero ko lian ako agei diam jegem apak ayang. Lian yin umur ko bei 4 tahun atau 5 tahun keyin lah. A lai yin biasa nyin labei bah abei. Lian gak bei kawak berabeh keman sama, beh yin cerita jegem tina tama a mero.

Kalau ngak selalu angai labek pesayah, baruk lah a nyad melabau sau lakau nyin labek tiap malam ngak kubo nyin. Kalau a lai yin bei rudeng bak besawa, tina tama a lai yin labek betemu gak kubo a mero senayah nyin.

Bei yin masuk cerita adat Melanau merisik, melabau, bertunang serta kawin.

1 comment: