Monday, May 25, 2009

Menaduk Balau


Puma balau saji kereja a liko. Ka'an-ka'an ko mapun kedau a, mesti lien mengaitkan a Melanau jegum "sago". Ien saji ngak "trademark" telo a Melanau gak ga'an kedau.

Keluarga ko saji puma balau bak menyara udip kamei jatak tagan. Ien saji kereja wak ninak keman lo apak ayang ko sabei ngak.

Balau tenaduk keman anik wak tubuk gak pu'un balau wak nyat. Dah ien saji terpaksa jenaga atang buyak kuyad suka angai keman unyok balau wak agei umit. Ienla macam-macam alu ji gaya lo mak ko menak bak jemaga anik balau keman nebu kutad bau tanak. Kajih alu unyok kinah kuyad mun saji ngak luk atang.

Beh tenaduk mesti bak ninak tim wak ngak genuteng ninak manyit-manyit gak lawei balau ien. Lian gak bei kawak wak kenah kanen kuyad.

Beh tenaduk ien mesti bak slelalu kenuko migek balau ien debei alah buyak sak ku'ut atau mana-mana sak wak tubuk gak dawak balau ien. Ako bei kawak la nulong mak ko menaduk balau sabei tapi wak idak nak ko munguk gak lepau. Ien pun buyak lasuk angai tan dagen uma wak ngak dibei kayo alu agei. Mun sebelum menaduk balau, kayo wak tibang ien tenino migek tanak subur aluk bak kedau balau. Cut and burn kawak la gaya kamei puma balau sabei.

Lian ih dibei agei kamei muka uma balau bao buyak kamei bejanik idak wak dibei gak kapong agei. Tubang balau uma ien singen agei lah...Keman hasil wak numa keman sabei.

Monday, May 18, 2009

Cerita Lian Agei Umit

Lian ko agei umit sabei selalu kawak ko jegum mak apak ko menaduk balau. Saji kerja kamei bejanik keman umit angai menulong duin mak jegum apak puma balau, puma padai, menaduk sayor. Semuah ien saji bak pinyi duit. Keman agei umit angai ngak najer lo mak pinyi duit kamei debei. Ako agei senged angai ako nyadin ulin salui mak mun mapun uma. Mun lian bejaja bereh atau sayor ako bau nyabu salui. Idak ji kenah bereh taun ien mesti jenaja bak pinyi duit. Dagen taun 90an sabei rega bereh jegatang cuma RM6 singen. Ajau ih ngak RM12. Duah kali ganda alu ngak.

Mun petaduk sayor, ako suka petaduk sayor kubis. Sui a kubis nyadin gak tanak debau singen tapi tubuk kawak gak kedau kamei. Ako suka angai pulem kubis tak sabei. Ajau kurang ngak jumit. Lian ko agei sekolah rendah ako saji petaduk sayor angai. Maklumla la gak sekul cikgu bei menak tabung sekolah bak gim semuah anik sekul. Tiap awal cikgu mesti medun duit tabungan kamei. Tiap lau bei la 20 sen 30 sen wak kenah bak dipih dagen tabung sekul. Ngak ujung taun baruk la cikgu tujuh balik duit tabung. Ako agei senged duit tabung ko lian ko Darjah 6 labik kawak RM70. Manah alu tan rasa bila pilak hasil tabungan idak alu ji. Tapi bei kawak lian menangih alu metup apui bak petaduk sayor. Ien la tan kesusah rasa bak pinyi duit.

Ien singen siew lah..lakau kik cerita udei…payah kawak mun selalu angai mengenang kisah dana. :D

Juru

A liko wak puma padai, keman berih uma mesti bei mipih juru. Uno bak menak juru? Uno guna juru gak a liko?

Juru ninak keman kulit da'an balau wak agei japan bak bei usah. Kulit da'an ienlah wak nigek beh ien ninak tu'uh. Nanyam bak ninak nyadin juru segipat. Lian gak bei corak anyaman wak dao ji nanyam gak juru ien. Sebab warna bah dagen jegum luar da'an balau ien mun ngak tu'uh debei sama ji. Bah luar ien terang aluk ji coklat nyin, bah dagen kurang terang. Beh ien gak dawak ien ninak bak wai. Ako pun dei senged uno sau gaya menyebut ien dagen ubak liko.

Inek bah layan apak ko sabei saji menak juru angai. Nyin diam gak Daled tapi nyin dibei agei ajau. Paut ngak matai. Kamei gak Kebuaw kalik dibei a tao menak juru buyak kamei selalu melei keman Daled. Ako dei tao sai a liko Daled wak kedau lo mak ko melei. Bukan nau, a gak Daled agei bei belanga kedau menak bulu. Ienlah lien agei beguna juru kawak jadi lien kekal bei a tao menak juru.

Bei rasa menyesal kawak tan dei tao keja'an tan gaya menak juru ih buyak gak kedau ko kerja ajau liko gi'ih bei kawak juru tapi adep ji juru lien.

Uno guna juru ih? Sebenarnya, mun mengikut tan gaya keluarga ko. Kamei pebak juru ih mecat padai jegum berih. Bak mepit apak padai gak padai wak ngak siap nenyut jegum abok padai dagen berih. Ien singen lah guna ien. Ako bergelek alu pekawi pun debei kawak bersi alu berih cat ko pebak juru. Ako dei rapa bei skill (sui liko putik), ienlah berih selalu angai pusai jegum berih saji dei bersi alu.

Ien lah sinegn perkongsian ako pasel juru. Mun bei sau salak ien..juh la komen. Ako pun dei rapa pas anagai pasel juru ih. Tao kejien-kejien singen.

Friday, May 15, 2009

Kulum & Lau Nyerari

Bei cerita a dana pasel kulum. Sui cerita lian basak siab-siab kulum selalu angai makau dagen sungai pinyi ikan. Makin agei mun basak jegum nyerari. A nyat suka angai menganger anik umit pelik dagen sungai mun lian nyerari. Sui dengah gak, kulum luk mengacau atau keman anik umit. Ien lah anik umit debei luk alu pelik dagen sungai mun lian basak siab-siab.

Ako debei rapa sah angai gak sau cerita wak kajih buyak wak senenged ko mak mala memulik kamei keman dagen sungai mun lian lau basak siab-siab jegum nyerari. Nyin pesusui na’ah nelim kulum dagen lubi. Alu lah kamei bejanik rariu pulik mapun lepau. Ngak ja’an ji lau baruk la kamei luk makau bau tanak udei. Pasel lau nyerari ih idak sau reti wak debei kenah nak.

Mun peden “pelangi” (ako liluk ngak uno ngadan pelangi dagen ubak liko), debei kenah tenujun bak tujuk na’ah tujuk tetak.

Bei kawak pesusui debei kenah makau bau tanak mun lian basak siab jegum nyerari na’ah nelim pengamo. Mun lian basak nyerari ien, mak selalu madak menak sak ku’ut bau linga.

Nyin pesusui, lau nyerari raja makau. Ko pun dei tao raja nau. Ienlah mesti nyin akan menyebut “ Tabik Raja”. Kira nyin mun menak sak bau linga ien telo tujuh hormat gak “raja” ien lah.

Ien sau jumit cerita pasal amo kulum jegum lau nyerari.