Friday, October 3, 2008

Petemu Sakai Dana

Ako petemu jegum sakai ko awal unei. Nua petemu gak Wisma San Nyan keman jam 10.15 awal labik la jam 5 bah abei. Bila ngak petemu saji debei senged bak pulik. Idak angai wak senerita sapai kajih liko alu senerita nua. Rasa ngak paut angai tan ngak debei petemu nyin. Suik tan rasa bila kenah petemu udei. Ienlah tan rasa bila telo bei sakai wak dao angai tan jegum telo. Nyin ngak idak angai ngak tujuh sokongan jegum dorongan gak ko kepaut ako keja jegum belajer ih.

Dao kawak tan bila bei sakai wak sama pendapat pasel keja dagen gu'un ih. Ish..sengadei kawak tan kesusah bak menulih cerita dagen ubak liko ih. Idak angai ubak Melayu jegum liko putik pesok dagen pateh. Ko ingatkan senang lah bak menulih dagen ubak liko. Paduhal susah aluk tan keman bak menulih dagen ubak liko putik. Sedangkan nyarih bak tiap lau kawak ko ubak liko jegum lo janik2 ko. Debei hal, ko rasa mun ko selalu menulih dagen blog ko ih, kalik ko kenah menulih ja'an aluk sau..hahahah...

Ngak nyadin "rojak" angai ngak ubak liko ko ih. Mun a nyat peta'ah mesti luin keciwa gak anik Melanau pun debei kenah kerapak ubak Melanau wak asli agei. Mun mak ko peta'ah ko kerapak ubak liko wak nyebukih sau mesti nyin pesusui, wak kesenang ien sau pun debei senged uno dagen ubak liko. Ngak selalu kawak ko liluk ngadan duah telo macam benda dagen ubak liko. Bak susui ko debei tao ubak liko, agei sadik kawak ko keman bei a liko wak saji anik a liko tapi debei tao jatak pun ubak liko. Debei hal, tulih singen mana wak senged keman liluk alu.

Ako pulik kapong lau sunih. Suik tan rasa bak temu mak, apak jegum janik ko. Ngak bei dua bulan ko rasa ko debei pulik. Lakau kejian ko pulik pun lian Merdeka lau ien. Agei petaduk padai luin gak kapong sui janik ko. Mak agei petaduk padai, tapi janik ko tubang balau gak kebun balau kamei. Kalik nyin bak jaga buak dian jegum dabai kamei wak selalu angai ciri kuyad. Debei alah bak jaga alu mun kuyad ngak menyerang buak kamei. Eee...ko japan melei kamera bao unei. Kenah la ko pigik gaber idak2 gak kapong nah. Bak ijak ko gak lo janik ko wak debei kenah pulik kapong. Hehehe..bei duah atak buak dian guguh sui janik ko. Debei tan, tan agei rasa bak keman buak dian. Paut ngak debei keman buak dian kamei debei. Wak belei debei sama nyam jegum wak taduk.....

Lau selih sunih ko balik kajuk Sibau udei. Na'ah ko post gak gi'ih gaber2 ko pulik kapong. Ko pigek idak2 gaber. Kenangan bha ien semuah ji. Ko bak tudui agei. Ciao!

No comments:

Post a Comment