Thursday, December 24, 2009

Pawah Gak Kapong

Lau Krismas ih menak pawah angai tan rasa bak pedun jegum lo tina tama jegum janik-janik. An lah tan gaya mun dei kenah pulik. Ta'un ih ko dei kena'an pulik kapong. Cuti ko alang-alang angai ji. Makin agei ako mesti bak gemetuk wak tulih ko. Keja wak ngak pa'ut angai dei ninak ko.

Pulik keman sebiang malem ien menak ko pawah tan gak kapong. Menyenged ta'un jelauseh kamei bejanik pedun. Kamei berabih keman inut, pansoh si'au, jegum tino si'au. Aduhai, pawah alu tan gak kapong. Pulik kedau a dei sama tan jegum kedau ko debei. Hmmmm.....sebak tan rasa.

Ta'un bao ko mesti pulik. Duin mak pun makin lakei. Maler pedih2...Dao kawak mun kamei bejanik kenah idak-idak pulik kapong. Ga'an tao ko grad ta'un bao. Kenah la menak keman slamet jumit.

Ien singenlah bak cerita lau ih. Nangih gei na'ah mun kerapak didak-didak....

No comments:

Post a Comment