Saturday, April 10, 2010

Tubang Balau

Ih gaber ta'un sabei igek ko. Lian musim buak dian gak kapong. Ko rasa masa ien ko pulik kapong lian cuti lau rayak. Bei la jumit gaber bak kongsi ko jegum lo sakai-sakai gak gi'ih. Ko bak cita jumit pasel tubang balau. A liko saji menaduk balau keja utama kamei. Kira sui a mata pencarian utama lah ien. Ako menak keja pu'un saji debei tao angai. Cuma tao madek balau, menak mata balau, gemelang balau jegum tunuih balau singen ko tao. Asel ko bak menaban siso (chainsaw) mak ko emsti sibok alu. Ujong-ujong ko dei tao menak keja pu'un, tubang balau jegum tutak balau ko dei tao.


Cara tradisi tubang balau ienlah pebak kapak. Ko bei gaber tubang tapi gaber mak ko, makel tan bak menilik gaber mak ka dagen blog ih. Biarlah gaber ih singen bak kenongsi ko gak gi'ih. Mun mak masok dagen blog ih mesti bak benayar rayalti ien. Heheh..Nyadin model, mahal ien.

Lian sabei memang saji a liko tubang jegum tutak balau pebak kapak singen. Maklumla, masa ien agei lian sakit, agei dibei duit bal melei siso. Mun tutak balau pebak kapak susah tan jumit sebab mesti bak pebak kaw jegum kayo lalo bak memalik balau ien. Ko agei senged angai lian ko agei umit sabei, ko jegum janik ko suka angai nyadin pemberat gak ujung kayo lalo bak memalik balau ien. Bei cara kawak mun tubang balau ieh. mesti bak ninak linga gak duah-duah dawak sebelum tutak bah bau lei pu'un wak ngak kikut bah ibak ien. Mesti bak nilak betul gak ga'an ji tuju balau ien suat. Mun debei luk bebalik balau tebang, ien payah jumit nasib debei dao telo wak tubang buyak jegan balau.


Ih la ji pu'un balau wak tibang bak kapak. Saji tukang kawak ji mak ko tubang. Balau ih suat betul-betul dagen tengah duah usah anik balau. Stimang alu ji kedau balau ih suat nak nyin. Ienlah ji mun a ngak saji veteren dagen keja tubang balau ih. Ako kereh kawak bak menulong mak lau ien tapi nyin dei arep ji gak ko. Ujong-ujong ko kukut pu'un ine singen.

Mun balau ngak tibang keji'ih, mesti bak nared bi'eh balau ih, mepit semuah ureh bieh balau ien. Beh ien barukla titak jegum ninak mata. Lian gak a menak mata beh nadek, balau ien ngak bau aruh. Ngak siap baruk la genelang mapun sungai. Gemelang pun bei duah cara. Jatak, gemelang bak nyagem singen, jatak gei pebak iler. Mun pebak iler dei pedih pekawi buyak debei ibuh pukab gemelang balau ien.

Ngak genelang mapun sungai, nibet dagen sungai bak tinuih bak talei. Udah ngak tinuih ien, tenudak la mapun kedau a melei balau. Terima duit lah agei mun ngak labik gak kedau a melei balau. Hehehehe... Ajau sui janik ko rega balau agei sama RM10 jetak. Kaya a petaduk balau ajau. Sabei ko senged paling mahal pun RM6.20 singen rega jetak balau. Jetak ien ukuran nyin lebih kurang 3 kaki setengah.

Ok la, ien singen la ji gaya bak cerita lau ih. Lian kik telo cerita wak kik udei. pa'ut ngak dei tubang balau, mun pulik kapong pawah kawak tan tapi maler dei cukup masa.

No comments:

Post a Comment