Wednesday, March 18, 2009

Belum

Bei lah sakai tujuh idea gak ko uno bak tulih atau bak cerita ko dagen blog ih pasel adet telo a liko. Anjel keman Bintulu. Ako pun debei rapa pasti sama ada nyin Anjel wak kenelala ko atau pun a kik tapi ako bak tujuh terima kasih lah gak nyin buyak tujuh idea gak bak cerita dagen ih.

Pasel belum ih ko beilah jumit pengalaman tenabih a lakei belum lian ko agei umit sabei. Ih kira wak percaya a dana sabei buyak lian ien lien debei ngak bei agama. A sui ien "pagan" lah.

Gak kapong ko bei jelaweh a lakei ngadan nyin Merikai. Nyin a saji selalu angai benadak a kapong menak belum. Ako debei rapa senged ketan an tan jelawah tenawan ien kenah bak bei karunia bak menak belum ih. Kalik buyak nyin ngak tijuh dagen nupei kah ko pun dei rapa pasti kawak. Biasanya, mun bei pedih a kapong akan selalu mapun a bayuh, ien susui pesiluk gak a bayuh. Mun a bayuh ien ngak peden uno ji wak menak a ien pedih nyin akan menemuk a ien tapi mun nyin perlu bak menak belum tertentu, a ien mesti bak pinyi a tao menak belum. Jadi a lakei gak kapong ko ih hanya lah a menak belum, nyin debei kuasa kik lah kira nyin.

Biasanya belum ninak keman daun nyipak, sei balau (biasa lawei balaulah) atau da'an balau. Setiap penyakit atau wak menak a pedih ien macem2 alu sau ngadan tao jadi biasanya setiap belum ien bei ngadan. Ako dei senged alu agei ngadan belum-belum ih. Nyabik maap lah gak wak ien. Setiap belum ien mun debei ngak tenabih gak a pedih ien nyin debei akan menyigen a. Maksud nyin belum ien hanya ukiran semata-mata. Biasa nyin belum ien tenabih a bayuh atau a menak belum ien atau ahli keluarga a wak pedih ien. Beilah sau wak ubak nyin wak bak madak tao ien kuar keman badan a pedih ien. Biasa nyin a akan menabih bak sepak. Alu sik alu lah ji bieh a wak buyak tabih ien beh ien. Dah ngak ien, belum ien akan kenilut gak lawei kayo gak lisi sungai. Sama ada gak da'an nyipak, bapir, atau mana-mana ji kayo bei gak lisi sungai.

Lian ko agei umit sabei ako pepela mapun sekul. Jadi mun bei belum gak lisi sungai mesti medut bak pepela segak angai gak dawak belum ien. Bei kawak la lo jipo-jipo ko wak lai wak saji nakal angai suka memad atau mupak belum jegum pela. A nyat selalu angai menepad kak mengacau na'ah buyak singen. Dei taolah ko kala saji buyak singen mun mengacau ien.

Mun bak nilak atang-atang belum ih sebenarnya ukiran. Mun telo pilak gak kedai-kedai kraftangan bei ukiran-ukiran ji belum a liko ih ji jenaja. Ajau ih telo kenah pilak ien sebagai satu bentuk seni a Melanau.

Ien singen ji lah wak bak cerita ko pasel belum. Mun bei ji wak salak, ko nyabik ma'ap lah gak adik kakak. Ako pun generasi muda, ako hanya cerita mengikut ji wak penah dilalui ko. Wak penah den ko as a little Melanau girl wak nyat dagen kapong a Melanau.

No comments:

Post a Comment